DI ĐỘNG

Di động trả trước

FHAPPY – 3 tháng

118,000 

Di động trả trước

FCLUB – 3 tháng

190,000 

Di động trả trước

VD149 – 1 tháng

149,000 

Di động trả trước

THẢ GA 60 – 6 tháng

360,000 

Di động trả trước

VD149S – 6 tháng

520,000 

Di động trả trước

VD149 – 6 tháng

745,000 

Di động trả trước

THẢ GA 70 – 6 tháng

420,000 

Di động trả trước

THẢ GA 60 – 12 tháng

720,000 

Di động trả trước

THẢ GA 70 -12 tháng

840,000 

Di động trả sau

Gói Thương gia 1

350,000 

Di động trả sau

Gói Thương gia 2

500,000 

DỊCH VỤ INTERNET - TRUYỀN HÌNH

Internet

Home 1

165,000 

Internet

HOME 2

180,000 

Internet - Truyền hình

HOME TV1 NÂNG CAO

175,000 

Internet - Truyền hình

HOME TV2 NÂNG CAO (Smart TV)

190,000 

DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ

DỊCH VỤ TRUYỀN DẪN

TIN TỨC