DI ĐỘNG

Di động trả trước

FHAPPY – 3 tháng

118,000 

Di động trả trước

FCLUB – 3 tháng

190,000 

Di động trả trước

VD149 – 1 tháng

149,000 

Di động trả trước

THẢ GA 60 – 6 tháng

360,000 

Di động trả trước

VD149S – 6 tháng

520,000 

Di động trả trước

VD149 – 6 tháng

745,000 

Di động trả trước

THẢ GA 70 – 6 tháng

420,000 

Di động trả trước

THẢ GA 60 – 12 tháng

720,000 

Di động trả trước

THẢ GA 70 -12 tháng

840,000 

Di động trả sau

Gói Thương gia 1

350,000 

Di động trả sau

Gói Thương gia 2

500,000 

DỊCH VỤ INTERNET - TRUYỀN HÌNH

Internet

Home 1

165,000 

Internet

HOME 2

180,000 
899,000 
1,320,000 
1,440,000 

Internet - Truyền hình

HOME TV1 NÂNG CAO

175,000 

Internet - Truyền hình

HOME TV2 NÂNG CAO (Smart TV)

190,000 
1,530,000 

DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ

Dịch vụ giám sát hành trình (VNPT-Tracking)

Dịch vụ giám sát hành trình (VNPT-Tracking)

Dịch vụ Giám sát từ xa qua mạng Internet VNPT CAM

Dịch vụ Giám sát từ xa qua mạng Internet VNPT CAM

Dịch vụ Truyền hình hội nghị NGN

Dịch vụ Truyền hình Hội nghị NGN

Dịch vụ Truyền dẫn tín hiệu truyền hình

Dịch vụ Truyền dẫn tín hiệu truyền hình

Cổng thông tin điện tử VNPT Portal

Cổng thông tin điện tử VNPT – Portal

Phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến

Phần mềm Quản lý lưu trú – VNPT ORM

Phần mềm quản lý công chức viên chức

Phần mềm quản lý Công chức Viên chức

Hệ thống xác thực người dùng tập trung

Hệ thống xác thực người dùng tập trung VNPT SSO

Hệ thống một cửa liên thông

Hệ thống Một cửa liên thông VNPT iGate

DỊCH VỤ TRUYỀN DẪN

TIN TỨC