Hệ thống xác thực người dùng tập trung VNPT SSO

Giải pháp toàn diện về tiện ích, bảo mật và quản lý thông tin người dùng tập trung dành cho tổ chức, doanh nghiệp…