. VNPT HÒA BÌNH VÀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2023 – 2028

?. VNPT HÒA BÌNH VÀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2023 – 2028 ?
? Ngày 07/4/2023 tại trụ sở VNPT Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình và VNPT Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số ngành giáo dục. Trong Hội thảo, các khó khăn vướng mắc cũng như những đề xuất về công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. trong công tác giảng dạy, quản lý điều hành nhà trường của các đồng chí là lãnh đạo các trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được nêu và đưa ra tại Hội thảo. VNPT đã có giải pháp cũng như những ứng dụng phần mềm đã và đang được triển khai để từng bước các vấn đề này.anh-post-fb-01.png
? Đồng thời trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình và VNPT Hòa Bình về chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2023 – 2028. Đây là một sự kiện đặc biệtđánh dấu một bước tiến mới giữa VNPT và ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Hòa Bình anh-post-fb-02.png
? Sự đồng hành, chung sức triển khai áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của VNPT Hòa Bình trong giáo dục sẽ từng bước góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác dạy và học nói chung, công tác quản lý điều hành nhà trường nói riêng được nâng cao.
————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.