Dịch vụ Truyền hình Hội nghị NGN

Dịch vụ Truyền hình Hội nghị NGN là dịch vụ truyền dẫn tín hiệu hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều điểm khác nhau trên nền mạng NGN và giải pháp thiết bị phần cứng Polycom. Dịch vụ cho phép nhiều người tham dự tại các địa điểm có thể trao đổi trực tiếp bằng âm thanh, hình ảnh qua màn hình và loa. Dịch vụ cho phép kết nối với máy tính để trình chiếu văn bản lên màn hình LCD/ máy chiếu, kết nối với hệ thống âm thanh ngoài, các thiết bị lưu trữ (đầu ghi băng từ, đĩa quang VCD, DVD hoặc ổ cứng).

Hệ thống thiết bị triển khai dich vụ Truyền hình hội nghị NGN bao gồm bốn thành phần sau:

  • MCU (Multipoint control unit) –Thiết bị quản lý đa điểm
  • Thiết bị đầu cuối VCS (Khách hàng có thể tự trang bị)
  • Đường truyền VPN (2Mbps/4Mbps)
  • Màn hình LCD/ Máy chiếu (Khách hàng có thể tự trang bị)