FHAPPY – 3 tháng

118,000 

1.000 phút gọi nội mạng VinaPhone
2 GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)