Home 1

165,000 

Ưu đãi sử dụng

– Tốc độ tối đa trong nước: 40 Mbps

– Miễn Phí modem Wifi

– Địa chỉ IP: Động

Khuyến mại

– Đóng 6 tháng dùng 7 tháng

– Đóng 12 tháng dùng 15 tháng