Hiển thị tất cả 7 kết quả

Phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến

Phần mềm Quản lý lưu trú – VNPT ORM

Phần mềm quản lý công chức viên chức

Phần mềm quản lý Công chức Viên chức

Hệ thống xác thực người dùng tập trung

Hệ thống xác thực người dùng tập trung VNPT SSO

Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động VNPT OLAP

Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động VNPT OLAP

Cổng thông tin điện tử VNPT Portal

Cổng thông tin điện tử VNPT – Portal