Thổi bay hoá đơn Điện giảm tới 20%

1. Tên chương trình: Thổi bay hoá đơn Điện giảm tới 20%
2. Thời gian : Từ 17/7/2020 đến 17/8/2020
3. Phạm vi: Toàn quốc
4. Đối tượng: Khách hàng (KH) đăng ký mới ví VNPT Pay, liên kết ngân hàng (ngoại trừ SCB).
5. Hình thức ưu đãi:
Tặng thẻ quà tặng (voucher) trị giá 20% giá trị hóa đơn thanh toán (tối đa 50.000đ) dùng để giảm trừ trực tiếp khi khách hàng thanh toán hoá đơn Điện bằng nguồn tiền ví VNPT Pay trên ứng dụng VNPT Pay (không áp dụng cho thanh toán tự động).
6. Điều kiện và thời gian nhận thẻ quà tặng:
– Tải ứng dụng VNPT Pay và đăng ký ví VNPT Pay
– Sau khi khách hàng đăng ký mới ví VNPT Pay, sẽ được nhận 01 thẻ quà tặng 20% (tối đa 50.000đ) ở trạng thái “chưa kích hoạt”
7. Điều kiện để kích hoạt thẻ quà tặng:
– Khách hàng thực hiện liên kết ngân hàng (ngoại trừ SCB);
– Vào mục “Ưu đãi- Quà tặng của tôi” chọn thẻ quà tặng của chương trình và bấm “kích hoạt” thẻ quà tặng
8. Hạn mức nhận ưu đãi đối với một KH:
Mỗi tài khoản ví được nhận ưu đãi tối đa 01 lần
9. Quy định về thẻ quà tặng:
– Thẻ quà tặng dùng để giảm trừ trực tiếp trên hoá đơn thanh toán tiền Điện, tính trên tổng giá trị hoá đơn mà khách hàng phải trả.
– Khi sử dụng thẻ quà tặng, khách hàng vẫn phải duy trì liên kết ngân hàng.
– Không được chuyển nhượng/tặng/quy đổi thành tiền mặt.
– Một thẻ quà tặng chỉ áp dụng cho 01 giao dịch thanh toán.
– Khi sử dụng thẻ quà tặng để thanh toán: Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị nhỏ hơn giá trị thẻ quà tặng, hệ thống sẽ không hoàn lại số tiền còn thừa. Trường hợp hóa đơn thanh toán có giá trị lớn hơn giá trị thẻ quà tặng, khách hàng cần đảm bảo số dư trong ví VNPT Pay để thanh toán số tiền còn thiếu.
– Hạn sử dụng: 45 ngày/thẻ kể từ ngày KH nhận được
10. Quy định chung của chương trình:
– Chương trình không áp dụng cho tài khoản ví liên kết ngân hàng SCB;
– Số lượng thẻ quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn mà không cần thông báo trước.
– VNPT Pay có quyền bảo lưu việc trả thưởng để xem xét đối với các trường hợp được cho là có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng
– Thời gian để tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chương trình là 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn sử dụng thẻ quà tặng. Sau thời hạn này, VNPT Pay không tiếp nhận các khiếu nại.
– Với các thẻ quà tặng được cộng bù cho KH:
+ Nếu cộng bù trong thời gian CTKM đang diễn ra: Thời hạn sử dụng voucher này vẫn theo thời hạn sử dụng chung là 45 ngày tính từ khi KH nhận được.
+ Nếu cộng bù sau khi CTKM đã kết thúc: Thời hạn sử dụng voucher này là 15 ngày tính từ khi KH nhận được.
– Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Pay
11. Tổng đài chăm sóc khách hàng: 18001091 (nhánh 6).