Hướng dẫn cấu hình Email thông báo phát hành hóa đơn điện tử – VNPT EInvoice

 • Bước 1: Trong giao diện Gmail, bấm vào tên tài khoản và chọn Quản lý tài khoản Google

VNPT EINVOICE

 • Bước 2: Chọn Security

 • Bước 3: Kích hoạt xác thực 2 bước

 • Bước 4: Bấm Get Started để bắt đầu thao tác kích hoạt

 • Bước 5: Nhập mật khẩu để truy cập giao diện cài đặt

 • Bước 6: Chọn phương thức xác thực (Có thể chọn hình thức nhận OTP qua SMS để đăng nhập)

 • Bước 7: Nhập số điện thoại, chọn Text message và bấm Next và chờ Google gửi mã OTP

 • Bước 8: Nhập mã OTP mà Google gửi về và bấm Next

 • Bước 9: Bấm chọn Turn On

 • Bước 10: Bấm vào mũi tên để quay lại giao diện lấy mật khẩu ứng dụng

 • Bước 11: Bấm chọn App password (Mật khẩu ứng dụng)

 • Bước 12: Tiếp tục nhập mật khẩu để đăng nhập

 • Bước 13: Chọn Select App -> Other (Chọn ứng dụng -> Khác)

 • Bước 14: Gõ tên bất kỳ, ví dụ: VNPT E-INVOICE và bấm GENERATE

 • Bước 15: Google sẽ cung cấp 1 đoạn mật khẩu, bạn copy đoạn mã này và paste vào ô khai báo mật khẩu trong ứng dụng sử dụng Gmail để gửi thư cho khách hàng (Tool VNPT E-INVOICE)

 • Bước 16: Ví dụ cấu hình trong tool VNPT E-INVOICE (Paste đoạn mã mật khẩu ứng dụng mà Google cung cấp vào ô MẬT KHẨU)