HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PLUGIN KÝ SỐ TRÊN PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT EINVOICE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PLUGIN KÝ SỐ TRÊN PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT EINVOICE

 

 • Do CA phải cập nhật chuẩn TLS theo update windows và trình duyệt nên anh chị thực hiện theo hướng dẫn sau. VNPT đã cập nhật phiên bản plugin mới nhất trên trang HDDT nhưng có thể 1 số khách hàng bị lỗi đã báo về
 • Cách khắc phục qua các bước thao tác như sau:

 

   1. Kích hoạt tính năng Windows Update
   2. Mở trình duyệt, thực hiện lần lượt 2 bước sau
    Bước 1: Gõ vào thanh địa chỉ: chrome://flags/#temporary-unexpire-flags-m87

                        ->    Tại dòng Temporarily unexpire M87 flags. Chọn Enable  -> Mở lại trình duyệt

     

    Bước 2: Gõ vào thanh địa chỉ: chrome://flags/#allow-insecure-localhost

    ->    Tại dòng Allow invalid certificates for resources loaded from localhost. Chọn Enable  -> Mở lại trình duyệt

   3. Tải và cài đặt bản Vnpt-CA plugin version mới nhất TẠI ĐÂY. (Chạy bằng quyền Administrator và cần tắt hết các trình duyệt web đang mở)