Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp – VNPT ERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planning) là công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời nó cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp nào chậm trễ ứng dụng giải pháp ERP, sẽ tự gây khó khăn cho mình và tạo lợi thế cho đối thủ. Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng có thể tiếp cận với những phần mềm ERP phù hợp nhất với đơn vị mình…