Quản lý Y tế cơ sở – VNPT HMIS

Phục vụ các Sở y tế tỉnh thành từ tuyến Trạm y tế, Trung tâm y tế. Với mục đích giảm gánh nặng trong việc ghi chép sổ sách, báo cáo nhằm nâng cao chất lượng số liệu, báo cáo của tuyến y tế.