BIÊN LAI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

  • Biên lai điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về cung ứng dịch vụ công của tổ chức thu phí, lệ phí.
  • Biên lai điện tử (biên nhận = receipt) được gửi đến khách hàng sau khi khách hàng đã thanh toán. Biên lai có thể giúp cho khách hàng biết được họ đã trả bao nhiêu tiền cho sản phẩm và dịch vụ mà họ đã sử dụng.
  • Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương pháp điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử
  • Với nhiều lợi ích thiết thực, biên lai điện tử đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chấp nhận và được quy định tại Thông tư 303 năm 2016 của Bộ Tài chính.
  • Từ tháng 11-2017, VNPT là đơn vị tiên phong triển khai dịch vụ biên lai điện tử VNPT-InVoice rộng khắp cả nước, được nhiều tổ chức, cá nhân tin tưởng sử dụng.

CÁC LOẠI BIÊN LAI

 1. Tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 303/2016/TT-BTC biên lai được chia làm 2 loại chính gồm có:
  Biên lai in sẵn mệnh giá: là loại biên lai mà trên mỗi tờ biên lai đã được in sẵn số tiền phí, lệ phí cho mỗi lần nộp tiền và được sử dụng để thu các loại phí, lệ phí mà mức thu được cố định cho từng lần (kể cả các hình thức tem, vé).
  Biên lai không in sẵn mệnh giá: là loại biên lai mà trên đó số tiền thu được do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu tiền phí, lệ phí.
 2. Biên lai không in sẵn mệnh giá áp dụng cho các trường hợp sau:
   • Các loại phí, lệ phí được pháp luật quy định mức thu bằng tỷ lệ phần trăm (%).
   • Các loại phí, lệ phí có nhiều chỉ tiêu thu tuỳ thuộc vào yêu cầu của tổ chức, cá nhân nộp tiền phí, lệ phí.
   • Các loại phí, lệ phí mang tính đặc thù trong giao dịch quốc tế.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Các đơn vị phát hành biên lai tại địa điểm của đơn vị, hoặc tại các địa điểm cố định.

Ví dụ :

 • UBND các Quận/Huyện/Tp/Thị xã
 • UBND các Xã/Phường/Thị trấn
 • Sở KHĐT : đăng ký doanh nghiệp
 • Sở LĐTBXH : Đăng ký máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
 • Sở GTVT : Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô
 • Công an TP : Đăng ký mới xe ô tô
 • Cảng Vụ Hàng Hải
 • ……… 

 

ƯU ĐIỂM CỦA BIÊN LAI ĐIỆN TỬ – VNPT

Hiện nay, việc sử dụng biên lai giấy truyền thống thường sẽ gây ra nhiều sự tốn kém về cả thời gian lẫn chi phí trong việc lưu trữ, in ấn, lãng phí tài nguyên tổ chức. Không chỉ vậy, các thao tác truy xuất, tìm kiếm biên lai giấy cũng sẽ gây mất thời gian, khó khăn cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai nộp thuế, bảo vệ môi trường,…

Do đó, so với biên lai giấy, sử dụng biên lai điện tử mang tớI cho tổ chức, đơn vị nhiều lợi ích vượt trội:

– Tiết kiệm đến 50% -80% thời gian lập, xuất, quản lý biên lai và chi phí dành cho hoạt động này.

– Khả năng lưu trữ lớn, không bị mất mát, dễ dàng sao lưu, tìm kiếm thông tin biên lai.

– Nghiệp vụ quản lý, phát hành biên lai trở nên nhanh chóng, linh động.

– Dễ dàng chuyển đổi biên lai điện tử sang biên lai giấy hợp pháp khi tổ chức, đơn vị muốn.

SO SÁNH GIỮA BIÊN LAI VÀ HÓA ĐƠN

  HÓA ĐƠN BIÊN LAI
Ý nghĩa Hóa đơn là chứng từ thương mại do nhà cung cấp phát hành cho người mua để yêu cầu thanh toán Biên lai là một chứng từ do nhà cung cấp cấp cho người mua sau khi thanh toán cuối cùng được thực hiện.
Thời điểm phát hành Trước khi thanh toán. Sau khi thanh toán.
Mục đích Để ghi lại các chi tiết của hàng hóa được bán, nhưng khoản thanh toán vẫn chưa được thanh toán. Để làm bằng chứng cho thấy việc thanh toán cho hàng hóa đã mua đã được thực hiện.
Chi tiết thể hiện Số lượng, đơn giá, số hóa đơn, chiết khấu, thuế và tổng số tiền đến hạn. Số lượng, đơn giá, số biên nhận, chiết khấu, thuế, tổng số tiền thanh toán và phương thức thanh toán.