Phần mềm quản lý kênh phân phối – VNPT DMS

VNPT DMS (VNPT Distribution Management System) là hệ thống quản lý kênh phân phối và bán hàng trực tuyến giúp cho các Doanh nghiệp quản lý: các Nhà phân phối, các Điểm bán lẻ, đội ngũ Nhân viên kinh doanh, Cửa hàng, Chuỗi cửa hàng trực thuộc… với chi phí thấp nhất dựa trên mô hình điện toán đám mây.