Phần mềm dịch vụ kê khai thuế điện tử – VNPT TAX

VNPT-TAX là dịch vụ Kê khai và Nộp tờ khai thuế qua mạng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.