Dịch vụ an toàn thông tin

Giới thiệu

Ngày 09/10/2017, Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin mạng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT.

VNPT là đơn vị đi đầu trong các hoạt động phát triển và đảm bảo An toàn an ninh thông tin cho các đơn vị, doanh nghiệp và quốc gia. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin, VNPT mang đến các giải pháp, dịch vụ đánh giá, tư vấn và đảm bảo An toàn thông tin cho các đơn vị tổ chức.