Giải pháp tổng thể của VNPT dành cho Doanh nghiệp

 

Nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng phần mềm Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam đang là chủ đề giành được nhiều sự quan tâm.Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa của Tổng cục Thống kê, khoảng 20% số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động có thể trụ được trong cạnh tranh, 60% đang phải cố gắng để tồn tại, 20% đã bị giải thể hoạt ngừng hoạt động… Hiện nay, máy móc, thiết bị đang được sử dụng ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có 10% hiện đại, 38% trung bình và 52% là lạc hậu và rất lạc hậu…Và rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam chưa ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác vận hành và quản lý, làm tăng các chi phí trong doanh nghiệp, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh trên thương trường. Sức nặng quản lý, vận hành ở doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu? Hãy để chúng tôi chia sẻ cùng bạn. Với các sản phẩm phần mềm đa dạng phục vụ khối doanh nghiệp. Chúng tôi đã sẵn sàng đáp ứng và sẵn lòng xây dựng những phần mềm đáp ứng đặc thù riêng trong vận hành, sản xuất của doanh nghiệp bạn.