Thứ hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022
Vinaphone
Điểm hỗ trợ cập nhật TTTB
    MyTV    
Điểm UQ CCDVVT
Fiber VNN
Mega VNN
Mega Wan
VNPT CA
Điện thoại cố định
Phần mềm
Dịch vụ CNTT

Thành tích năm 2010 (16-04-2015)

Năm 2010, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức, lĩnh vực viễn thông- công nghệ thông tin diễn ra cạnh tranh gay gắt, quyết liệt. Song VNPT Hòa Bình phát huy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết quyết tâm vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Đổi mới quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực nhờ đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh; được các cấp ghi nhận - tặng thưởng nhiều thành tích cao quý.

Thành tích năm 2009 (16-04-2015)

Năm 2009, VNPT Hòa Bình vận dụng đúng đắn các chủ trương định hướng của Tập đoàn, tranh thủ sự tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo tỉnh, nhờ đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh; được các cấp ghi nhận - tặng thưởng nhiều thành tích cao quý.

Thành tích năm 2008 (16-04-2015)

Năm 2008, VNPT Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh; được các cấp ghi nhận - tặng thưởng nhiều thành tích cao quý.
Chăm sóc khách hàng