Thứ hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022
Vinaphone
Điểm hỗ trợ cập nhật TTTB
    MyTV    
Điểm UQ CCDVVT
Fiber VNN
Mega VNN
Mega Wan
VNPT CA
Điện thoại cố định
Phần mềm
Dịch vụ CNTT

Viễn thông Hòa Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Cơ cấu tổ chức gồm các phòng chức năng, Trung tâm trực thuộc, được thực hiện theo phương án tái cơ cấu từ ngày 01/1/2016:

logo-vnpt-app.jpgLÃNH ĐẠO VNPT HÒA BÌNH

Giám đốc :

Ông Nguyễn Văn Thường

Phó Giám đốc:

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Cao Cường

logo-vnpt-app.jpgĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư Đảng Ủy

Ông Nguyễn Văn Thường

Phó Bí thư Đảng Ủy:

Ông Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch công đoàn :

Ông Nguyễn Cao Cường

Phó chủ tịch công đoàn :

 

Bí thư đoàn thanh niên:

Ông Nguyễn Anh Tuấn

logo-vnpt-app.jpgCÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

logo-vnpt-app.jpgCÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VNPT HÒA BÌNH

Phòng Nhân sự- Tổng hợp

     P.Trưởng phòng: Ông Trần Văn Vinh

     Điện thoại: 02183.899968

Trung tâm Kinh doanh

     Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Sơn

     Điện thoại: 02183.851666

Phòng Kế hoạch- Kế Toán

     Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Loan

     Điện thoại: 02183.851973

Trung tâm Điều hành- Thông tin

     Giám đốc: Ông Nguyễn Trung Kiên

     Điện thoại: 02183.897345

Phòng Kỹ thuật Đầu tư

     Trưởng phòng: Ông Vũ Thái Bình

     Điện thoại: 02183.896456

Trung tâm Công nghệ -Thông tin

     Giám đốc: Ông Phạm Văn Hùng

     Điện thoại: 02183.888899

 

Trung tâm Viễn thông Thành phố

     Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Thủy

     Điện thoại: 02183.851144

 

Trung tâm Viễn thông Đà Bắc

     PGĐ PT: Ông Nguyễn Kinh Nguyện

     Điện thoại: 02183.827090

 

Trung tâm Viễn thông Lương Sơn

     PGĐPT: Ông Chu Thanh Tuấn

     Điện thoại: 02183.823666

 

Trung tâm Viễn thông Lạc Thủy

     Giám đốc: Ông Nguyễn Hiền Xuân

      Điện thoại: 02183.874005

 

Trung tâm Viễn thông Kim Bôi

     Giám đốc: Vũ Mạnh Khương

     Điện thoại: 02183.870870

 

Trung tâm Viễn thông Cao Phong

     Giám đốc: Ông Ngô Bá Kiên

      Điện thoại: 02183.846468

 

Trung tâm Viễn thông Tân Lạc

      PGĐPT: Ông Phạm Ngọc Hòa

      Điện thoại: 02183.8344699

 
Chăm sóc khách hàng