Thứ hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022
Vinaphone
Điểm hỗ trợ cập nhật TTTB
    MyTV    
Điểm UQ CCDVVT
Fiber VNN
Mega VNN
Mega Wan
VNPT CA
Điện thoại cố định
Phần mềm
Dịch vụ CNTT

1. Trung tâm Kinh doanh

- Địa chỉ : Số 938, đường Cù Chính Lan, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: (0218) 3851666

2. Trung tâm Công nghệ thông tin             

- Địa chỉ : đường Trần Hưng Đạo - TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: (0218) 3886699

3. Trung tâm Điều hành thông tin            

- Địa chỉ : Số 938, đường Cù Chính Lan, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: (0218) 3897345

4. Trung tâm Viễn thông Thành phố            

- Địa chỉ : Tổ 1, đường Trương Hán Siêu, phường Tân Thịnh - TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: (0218) 3851144

5. Trung tâm Viễn thông Đà Bắc          

- Địa chỉ : Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3827090

6. Trung tâm Viễn thông Lương Sơn        

- Địa chỉ : Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3823666

7. Trung tâm Viễn thông Lạc Thủy       

- Địa chỉ : Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3874005

8. Trung tâm Viễn thông Kim Bôi      

- Địa chỉ : Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3870870

9. Trung tâm Viễn thông Cao Phong       

- Địa chỉ : Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3846468

10. Trung tâm Viễn thông Tân Lạc     

- Địa chỉ : Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3834469

11. Trung tâm Viễn thông Lạc Sơn

- Địa chỉ : Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3861988

12. Trung tâm Viễn thông Mai Châu         

- Địa chỉ : Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3867005

13. Trung tâm Viễn thông Yên Thủy     

- Địa chỉ : Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 0218-3864699

================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Chăm sóc khách hàng