Thứ hai, ngày 23 tháng 05 năm 2022
Vinaphone
Điểm hỗ trợ cập nhật TTTB
    MyTV    
Điểm UQ CCDVVT
Fiber VNN
Mega VNN
Mega Wan
VNPT CA
Điện thoại cố định
Phần mềm
Dịch vụ CNTT
Số HĐ Họ tên Loại kênh Địa chỉ Đơn vị Số nhập tên HT
1 Nguyễn Xuân Tư Điểm CCDV VNPT Xóm Sấu Hạ - Xã Thanh Cao - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình Huyện Lương Sơn 84854388440
2 Hoàng Kim Thành Điểm CCDV VNPT Xms Mỹ Tân - Cao Dương - Lương Sơn Huyện Lương Sơn 84948415956
3 Nguyễn Thế Thưởng Điểm CCDV VNPT Phố Ốc - Thượng Cốc - Lạc Sơn Huyện Lạc Sơn 84838958599
4 Đặng Danh Trung Điểm CCDV VNPT Thôn 7 -  Phú Nghĩa - Lạc Thủy - Hòa Bình Huyện Lạc Thủy 84917234689
5 Trần Đức Chung Điểm CCDV VNPT Phố Bãi Nai - Mông Hóa - TP Hòa Bình - Hòa Bình Thành Phố Hòa Bình 84941816331
6 Phạm Việt Dũng Điểm CCDV VNPT Khu Phố Tây Bắc - TT Hàng Trạm - Yên Thủy - Hòa Bình Huyện Yên Thủy 84913001400

 

Chăm sóc khách hàng